İçeriğe geç

Konservatuvar Hazırlık

Bu alanda Üniversitelerin Müzik Bölümlerine veya Konservatuvarlara girmek isteyen aday öğrencilerin, giriş sınavlarına uygun olarak hazırlanmasını sağlamaya yönelik çalışmalarımız mevcut olup, adaylarda aranan özellikler sırası ile şunlardır.
  • Girmek istediği bölümün müzik düzeyi seviyesinde bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak.
Hemen, hemen bütün Konservatuvarlar ve Üniversitelerin Müzik Eğitim Fakülteleri yoğun talep dolayısı ile mümkün olduğu kadar müzik düzeyi en iyi öğrencileri seçmeye çalışıyorlar. Adaylar müzik kabiliyeti olarak çok iyi düzeyde olabilirler. Fakat maalesef bu yeterli olamamaktadır. Çünkü kabiliyeti işlemek ve geliştirmek gerekmektedir. Bu da ancak belirli bir eğitim ve çalışma sonucunda oluşabilmektedir. Kabiliyeti geliştirebilmenin en güzel ve kestirme yolu bir müzik aleti çalabilmekten geçer. Enstrümanınızı ne kadar iyi çalıyorsanız o kadar kulağınız ve kabiliyetiniz gelişmiş olacaktır. Bu nedenle aday öğrencilere tavsiyemiz mutlaka bir müzik aletini iyi düzeyde çalabilecek seviyeye ulaşsınlar. Mümkünse iyi bir akademik eğitim almış hocadan ders alsınlar. Bu şekilde ders aldıkları taktirde nota, usul, solfej, armoni gibi temel kavramları öğrenebilecekleri gibi dikte yapabilme yeteneğini de geliştirmiş olacaklardır. (Dikte:Çalınan bir müzik eserini doğru ve usulüne uygun olarak notaya alabilme yeteneğidir). Bu gün bir çok fakültenin ve konservatuarın giriş sınavlarında adaylara dikte de yaptırılmaktadır. Genelde toplu olarak yapılan dikte sınavlarında çoğunlukla piyano ile çalınır ama başka bir enstrüman da olabilir, 4 veya 8 ölçülük basit bir melodi çalınır. Bu melodinin doğru tonda, doğru ölçüde ve doğru nota değerlerinde yazılması istenir. Böyle bir çalışmayı yapabilmesi için bir adayın ya çok iyi solfej yapabiliyor olması ya da iyi düzeyde bir müzik aleti çalabiliyor olması gerekir. Aksi taktirde bu mümkün değildir. Ne kadar yetenekli olursa olsun, sesleri ne kadar iyi duyarsa duysun bu yeteneği dikte yapabilmesini sağlayamayacaktır.
  • Girmek istediği bölümün şartlarına uygun yaş ve eğitim seviyesi düzeyinde olmak.
Konservatuvarların ve Müzik Fakültelerinin değişik bölümleri için değişik yaş sınırı uygulamaları vardır. Bu nedenle aday öğrencinin mutlaka girmek istediği bölüm hakkında iyi bir ön araştırma yapıp yaş olarak uygun olup olmadığını tespit etmesi gerekir. Ayrıca lise veya dengi bir okuldan mezun olması ve üniversite giriş sınavlarında gerekli taban puana erişmiş olması gerekir. Tabi burada üniversite giriş sınavında alacağı puan ne kadar yüksek olursa konservatuvara girişte o kadar etken olacaktır. Artık bütün müzik fakülteleri ve konservatuvarlar sadece yetenekli adayları tercih etmiyorlar. Çünkü amaçları kültürün ve sanatçının seviyesini de yükseltmek olduğu için daha bilgili, daha donanımlı adayları seçerek, sanatın ve sanatçının gelişmesine katkıda bulunuyorlar. Bir insan çok yetenekli ve çok iyide müziğini icra edebiliyor olabilir. Bu kişi gerekli kültür donanımına, araştırma ve geliştirme yeteneğine, bilgi ve becerisine sahip değilse anca çalgıcı olabilir, sanatçı olamaz. Sanatçılık farklı ivmeler gerektirir. Ders çalışmayı sevmeyen, ödev yapmaktan kaçan, araştırmacı olmayan haliyle üniversite giriş sınavlarında düşük puan alan bir aday öğrenci ne kadar yetenekli olursa olsun konservatuvara giriş sınavında elenecektir. Bu nedenle aday öğrencilerin mutlaka bu kriterleri de göz önünde bulundurmalarını öneriyoruz.
  • Konservatuvara Hazırlık Eğitimi ne için gerekli?
Şimdi siz yukarıdaki açıklamaları okuduktan sonra diyeceksiniz ki aday zaten kendini yetiştirmiş, Konservatuvara Hazırlık Dersi almasına ne gerek var? Hemen şöyle bir örnek verelim. Çocuklarımız iyi veya kötü bir seviyeyle liseden mezun oluyorlar. Üniversite Hazırlık kurslarına gitmelerine ne gerek var. Ama iş öyle değil. Bunu hepimiz biliyoruz artık. Çocuklar bir yarışın içerisine giriyorlar. Okullarda aldıkları eğitim onları bu yarışta koşabilecekleri şekilde hazırlamıyor maalesef. Bu nedenle kendilerini bu maratonun konseptine uygun olarak hazırlamaları gerekiyor. İşte bu nedenledir ki bizler de Konservatuvar Hazırlık Kursları ile aday öğrencilerimizi sınavda karşılaşacakları soru ve davranışlara bir ön hazırlık çalıştırması yaptırıyoruz. Öğrenci ne gibi sorularla karşılaşacağını önceden bildiği için ve bu konuda antrenmanlı olduğu için hem daha fazla heyecanlanmayacak, hem de performansını daha iyi sergileyebilecektir.
Konservatuvara Girmek isteyen aday öğrencilerimiz bu yukarıda saydığımız sebeplerden dolayı deneme sınavına tabi tutulurlar. Sınavda başarılı olan öğrenciler hizmetlerimizden yararlanabilirler. Başarılı olamayan öğrencilere eksiklerinin nerelerde olduğu anlatılır, bu eksikleri giderebilmesi için neler yapması gerektiği konusunda kendisine gerekli açıklamalar yapılır.
Konservatuvara Hazırlık derslerimiz, öğrencinin isteğine bağlı olarak haftada iki veya üç gün birer saat olmak üzere öğrencinin istediği gün ve saatte birebir(özel) olarak verilmektedir. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayınız.